معنی و ترجمه کلمه درآشام به انگلیسی درآشام یعنی چه

درآشام

absorbant
absorbent
absorbing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها