معنی و ترجمه کلمه درآمد روحانیون به انگلیسی درآمد روحانیون یعنی چه

درآمد روحانیون

temporality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها