معنی و ترجمه کلمه درآمد کشیش بخش به انگلیسی درآمد کشیش بخش یعنی چه

درآمد کشیش بخش

rectory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها