معنی و ترجمه کلمه درازاى میدان به انگلیسی درازاى میدان یعنی چه

درازاى میدان

field length

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها