معنی و ترجمه کلمه درازاى پرونده به انگلیسی درازاى پرونده یعنی چه

درازاى پرونده

file length

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها