معنی و ترجمه کلمه درازتر کردن به انگلیسی درازتر کردن یعنی چه

درازتر کردن

eke out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها