معنی و ترجمه کلمه درازى عمر به انگلیسی درازى عمر یعنی چه

درازى عمر

longevity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها