معنی و ترجمه کلمه دراز سر به انگلیسی دراز سر یعنی چه

دراز سر

longheaded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها