معنی و ترجمه کلمه دراز عمرى به انگلیسی دراز عمرى یعنی چه

دراز عمرى

longevity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها