معنی و ترجمه کلمه دراز کشیدن به انگلیسی دراز کشیدن یعنی چه

دراز کشیدن

lie
lie down
repose


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها