معنی و ترجمه کلمه دراز کننده یا شونده به انگلیسی دراز کننده یا شونده یعنی چه

دراز کننده یا شونده

protractive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها