معنی و ترجمه کلمه دراز گویى به انگلیسی دراز گویى یعنی چه

دراز گویى

verbalization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها