معنی و ترجمه کلمه دربارى به انگلیسی دربارى یعنی چه

دربارى

aulic
courtier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها