معنی و ترجمه کلمه دربازار سیاه معامله کردن به انگلیسی دربازار سیاه معامله کردن یعنی چه

دربازار سیاه معامله کردن

black market

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها