معنی و ترجمه کلمه دربان کلیسا به انگلیسی دربان کلیسا یعنی چه

دربان کلیسا

ostiary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها