معنی و ترجمه کلمه دربرگرفتن به انگلیسی دربرگرفتن یعنی چه

دربرگرفتن

enclasp
encompass
enfold
snuggle
twine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها