معنی و ترجمه کلمه دربطرى ریختن به انگلیسی دربطرى ریختن یعنی چه

دربطرى ریختن

bottle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها