معنی و ترجمه کلمه دربند به انگلیسی دربند یعنی چه

دربند

canyon
captive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها