معنی و ترجمه کلمه درب بطرى و غیره به انگلیسی درب بطرى و غیره یعنی چه

درب بطرى و غیره

closure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها