معنی و ترجمه کلمه درب داراى دولنگه به انگلیسی درب داراى دولنگه یعنی چه

درب داراى دولنگه

french door

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها