معنی و ترجمه کلمه درب عقبى به انگلیسی درب عقبى یعنی چه

درب عقبى

postern

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها