معنی و ترجمه کلمه درتاه شو به انگلیسی درتاه شو یعنی چه

درتاه شو

folding door

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها