معنی و ترجمه کلمه درتنگنا قرار دادن یا به محل کار راه ندادن به انگلیسی درتنگنا قرار دادن یا به محل کار راه ندادن یعنی چه

درتنگنا قرار دادن یا به محل کار راه ندادن

lock out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها