معنی و ترجمه کلمه درتنگى و مضیقه گذاردن به انگلیسی درتنگى و مضیقه گذاردن یعنی چه

درتنگى و مضیقه گذاردن

straiten

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها