معنی و ترجمه کلمه درتیر دان قرار گرفتن به انگلیسی درتیر دان قرار گرفتن یعنی چه

درتیر دان قرار گرفتن

quiver

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها