معنی و ترجمه کلمه درجان پناه و موضع گرفتن به انگلیسی درجان پناه و موضع گرفتن یعنی چه

درجان پناه و موضع گرفتن

defilade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها