معنی و ترجمه کلمه درجاى بلند قرار دادن به انگلیسی درجاى بلند قرار دادن یعنی چه

درجاى بلند قرار دادن

perch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها