معنی و ترجمه کلمه درجاى دنج قرار گرفتن یا قرار دادن به انگلیسی درجاى دنج قرار گرفتن یا قرار دادن یعنی چه

درجاى دنج قرار گرفتن یا قرار دادن

tuck

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها