معنی و ترجمه کلمه درجایى که به انگلیسی درجایى که یعنی چه

درجایى که

where

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها