معنی و ترجمه کلمه درجریان به انگلیسی درجریان یعنی چه

درجریان

during

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها