معنی و ترجمه کلمه درجلو گذارده شده به انگلیسی درجلو گذارده شده یعنی چه

درجلو گذارده شده

prepositive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها