معنی و ترجمه کلمه درجهت باد توقف کردن به انگلیسی درجهت باد توقف کردن یعنی چه

درجهت باد توقف کردن

lie to

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها