معنی و ترجمه کلمه درجهت جنوب باخترى به انگلیسی درجهت جنوب باخترى یعنی چه

درجهت جنوب باخترى

southwestward
southwestwards

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها