معنی و ترجمه کلمه درجهت مخالف حرکت عقربه ساعت به انگلیسی درجهت مخالف حرکت عقربه ساعت یعنی چه

درجهت مخالف حرکت عقربه ساعت

counterclockwise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها