معنی و ترجمه کلمه درجهت مخالف به انگلیسی درجهت مخالف یعنی چه

درجهت مخالف

counter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها