معنی و ترجمه کلمه درجه اشتیاق به انگلیسی درجه اشتیاق یعنی چه

درجه اشتیاق

desirability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها