معنی و ترجمه کلمه درجه افتخارى دادن به انگلیسی درجه افتخارى دادن یعنی چه

درجه افتخارى دادن

brevet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها