معنی و ترجمه کلمه درجه اى از گرما که در آن بخار مایعات فرار مى سوزد به انگلیسی درجه اى از گرما که در آن بخار مایعات فرار مى سوزد یعنی چه

درجه اى از گرما که در آن بخار مایعات فرار مى سوزد

flashpoint

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها