معنی و ترجمه کلمه درجه بندى کردن به انگلیسی درجه بندى کردن یعنی چه

درجه بندى کردن

gaduate
gradate
grade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها