معنی و ترجمه کلمه درجه تاثیر به انگلیسی درجه تاثیر یعنی چه

درجه تاثیر

efficacity
efficacy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها