معنی و ترجمه کلمه درجه تمایل به انگلیسی درجه تمایل یعنی چه

درجه تمایل

desirability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها