معنی و ترجمه کلمه درجه تنظیم تیر براى پیشگیرى اثر باد به انگلیسی درجه تنظیم تیر براى پیشگیرى اثر باد یعنی چه

درجه تنظیم تیر براى پیشگیرى اثر باد

windage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها