معنی و ترجمه کلمه درجه حرارت بالاتر از صد به انگلیسی درجه حرارت بالاتر از صد یعنی چه

درجه حرارت بالاتر از صد

hyperpyrexia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها