معنی و ترجمه کلمه درجه دوم به انگلیسی درجه دوم یعنی چه

درجه دوم

by
inferior
quadratic
second class

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها