معنی و ترجمه کلمه درجه روى بازوى درجه داران به انگلیسی درجه روى بازوى درجه داران یعنی چه

درجه روى بازوى درجه داران

shoulder patch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها