معنی و ترجمه کلمه درجه سردوشى افسران به انگلیسی درجه سردوشى افسران یعنی چه

درجه سردوشى افسران

shoulder mark

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها