معنی و ترجمه کلمه درجه سوم به انگلیسی درجه سوم یعنی چه

درجه سوم

third class
third degree
third rate
third rater

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها