معنی و ترجمه کلمه درجه شیب به انگلیسی درجه شیب یعنی چه

درجه شیب

shelving

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها