معنی و ترجمه کلمه درجه شیوع به انگلیسی درجه شیوع یعنی چه

درجه شیوع

prevalence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها