معنی و ترجمه کلمه درجه غلظت به انگلیسی درجه غلظت یعنی چه

درجه غلظت

consistence
consistency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها